Veranderingen in het HR vak

Personeelsadministratie is het traditionele hart van de HR discipline. Toch ziet ten-Dam Advies het eerder als de basis waarmee HR bedreven kan worden.

Het traditionele HR administratie vak is de laatste jaren veel veranderd. Steeds meer wordt de verantwoordelijkheid voor data invoer naar de bron geschoven, d.w.z. de medewerker of de manager. Hierdoor is het karakter van de HR administratie sterk veranderd. Nu is deze, vaak centrale, afdeling vaak veranderd in een front- en backoffice. In veel gevallen speelt een uitgebreide HR site met vraag- en antwoord hierin ook een grote rol. Dit heeft veel gevraagd en vraagt nog steeds veel van de medewerkers.

ten-Dam Advies Kan en wilt u in dit proces graag adviseren en meehelpen deze verandering te realiseren of te optimaliseren.
ten-Dam Advies Kan u verder helpen uw back- en frontoffice proces in vergaande mate te optimaliseren en organiseren. Hierbij zijn verschillende benaderingen mogelijk:Optimalisatie aspecten

Optimale inrichting van de personeelsadministratie in SAP, waardoor een minimum aan informatie hoeft te worden ingevoerd.
Vergaande vormen van automatiseren van invoer, bijv. op basis van externe triggers. Denk bijv. aan op het intranet ingevoerde formulieren die na HR goedkeuring automatisch ingespeeld worden in SAP
Decentralisatie van de invoer met behulp van de SAP portal, waarin een breed scala aan ESS- en MSS scenarios het mogelijk maken de medewerker en manager zelf data aan te laten passen in SAP via de web-browser (uw intranet).
Slimme (controle-) rapportages om evt. fouten in de stamgegevens in SAP snel op te sporen en te corrigeren. Maar ook om evt. misbruik snel op te kunnen sporen.