Cross Application Timesheet (CATS)

Het urenformulier in SAP (CATS) is een tool die zich tussen de verschillende modules van SAP inzit, zoals produktieplanning, projecten en finance. Het levert een uniforme invoer methode voor alle uren die de medewerker dient te verantwoorden. Daarnaast levert het een uniforme methode voor de financiele boeking naar de boekhouding. ten-Dam Advies Staat klaar deze tool efficiënt en doeltreffend bij u te implementeren of te optimaliseren.
CATS, oftwel Cross Application TimeSheet, heeft een sterke basis in HCM. Echter, het heeft wel een eigen database voor de vastlegging van alle verantwoorde uren. Pas na vrijgave en goedkeuring, de invoer moet de juiste status krijgen, worden de ingevoerde gegevens doorgezet naar o.a. HR, PS of CO.

CATS biedt veel mogelijkheden om de invoer aan allerlei controles te onderwerpen, bijv. uw eigen bedrijfsspecifieke tijdsregelingen.

Voor elk type gebruiker van CATS kan een specifieke werking van de tool ingericht worden met eigen layout, velden en proces-flow.

Het gebruik kan door de medewerker zelf zijn (evt. via de SAP gui, een webportal of webomgeving), een centrale afdeling of via externe gekoppelde systemen als een PDA of klok.

Na de registratie van de uren en de goedkeuring ervan, worden de uren doorgegeven naar HR, CO en evt. een reeks andere modules. Zo houdt uw bedrijf zowel in uren als in kosten een duidelijk beeld op de uitgevoerde activiteiten van uw medewerkers.
ten-Dam Advies Heeft een bewezen track-record als het gaat om de implementatie van CATS. Graag willen wij u van dienst zijn bij de inrichting van deze functionaliteit.