In HCM processen worden met vertrouwelijke gegevens gewerkt. Deze gegevens moeten beschermd worden. Zeker als de gebruikersgroepen divers zijn dient zeer nauwkeurig ge-analyseerd te worden hoe en welke data toegankelijk moet zijn en welke gewijzigd mag worden. Het HCM autorisatie concept voorziet in deze vereisten. ten-Dam Advies wil u hier graag in adviseren en zorgt dragen voor implementatie of onderhoud.Traditioneel autorisatie concept

Autorisaties en het toekennen van rollen hangen nauw samen. De organisatie moet eerst duidelijk vaststellen hoe zij zich wil organiseren als het gaat om wie doet wat. Zodra dat duidelijk is, kunnen deze rollen vertaald worden naar rollen waarmee SAP gebruikt kan worden. Dit is de input om te komen tot SAP rollen, waarin de activiteiten van de rol vastgelegd worden. Op basis van deze activiteiten kunnen dan autorisatieprofielen gegenereerd worden.
Deze activiteiten vragen vaak ondersteuning, waarin ten-Dam Advies u graag voorziet.Structurele autorisaties

Met structurele autorisaties wordt ook het organigram als extra inperking van autorisaties gebruikt. Hiermee wordt het mogelijk de lijnmanager alleen toegang te verlenen voor zijn eigen medewerkers. Dit is een extra laag van autorisaties, die in principe ervoor zorgt of een persoon wel of niet toegankelijk is in SAP.

Dit concept is vooral belangrijk voor die organisatie waar de invoer van data, en het gebruik ervan, zo dicht mogelijk naar de bron verschoven is. Dus, daar waar de informatie ontstaat ook direct de invoer doen. Bijvoorbeeld,
een medewerker wil verlof aanvragen. Hij geeft dit aan via zijn eigen portal, waarna zijn baas een melding krijgt voor de goedkeuring hiervan. Zodra die goedkeuring gegeven is, wordt het verzoek van de medewerker ook daadwerkelijk zichtbaar in SAP.