Curriculum

Veel klanten tevreden over de geleverde prestaties ...
SAP HCM consultant Operations (Beheer)  Beheer van SAP HR processen en optimalisatie van de beheerprocessen. Voor m.n. PA en OM processen. Naast oplossen van SAP HR issues ook verbetering van SAP HR processen en verbetering van de interne beheer organisatie en processen 
SAP HCM consultant implementatieproject  Modellering van HR processen en modelleren naar een SAP oplossing. Voor m.n. PA en OM processen en gecombineerd met iDoc interface met Holding systeem. Daarnaast uitvoeren van subproject met doel om OM uit te breiden en legacy te kunnen overnemen 
SAP HCM training consultant  Ondersteuning van internationale implementatie van SAP HCM-Portal en processen door het maken en uitvoeren van trainingen aan HR professionals, team leaders en personeel. Hierbij is getraind op portal scenarios en specifieke webdynpros, gecombineerd met Ondemand tools 
SAP HCM consultant implementatieproject  Proces modellering van HR processen o.b.v. ARIS en koppeling aan SAP oplossing. Gebruik makend van state-of-the-art portal- en interactieve forms technologie 
Lead consultant SAP HCM beheer  Coordinatie van het SAP HCM beheer team i.c.m. inhoudelijke taken op het gebied van workflow, MSS, structurele autorisaties, interfaces, user-exits/BADI, PA en OM 
Lead consultant bij de implementatie CATS, Travel en HR mini-stam   Green field implementatie waaronder HR mini-stam, OM, CATS en Travel Mgmt onder regie van ten-Dam Advies. In een tweede release de implementatie van payroll, tijdevaluatie en personeelsontwikkeling.  
SAP HR beheer en implementatie structurele autorisaties   Uitvoeren voor alle SAP HR beheer functionaliteiten
die DHL gebruikt. Scope ligt tussen proces (her-)ontwerp, maatwerk (ABAP) en customizing (incl. PY). ten-Dam Advies heeft structurele autorisaties geimplementeerd om de arbeids-intensieve werkwijze met autorisaties te vervangen. 
Business Process Manager HR   Verantwoordelijk voor alle bedrijfsbrede en internationale IT activiteiten en projecten in het HR domein. Dit omvat zowel strategische- tot managen van beheer activiteiten. Dit houdt ook het onderhouden van de relatie met de ASP.
Rollen in projecten lopen van kwaliteit bewaking tot project management tot functioneel consultant. Support activiteiten omvatten de dag tot dag beheer van change- en incident stromen tot management van 3de partijen via SLA’s.  
Teamleider Maatwerk en Conversie   Coördineren, Ontwerpen / Bouwen en implementeren van al het benodigde ABAP werk (nieuwe ontwikkelingen en conversies) t.b.v. de implementatie van de Pensioenfonds module (HR-PF).  
Projectleider Opzetten SAP beheer   Opbouwen van een nieuwe SAP HR beheer organisatie, SLA opzetten, de nieuwe bedrijfsprocessen gebaseerd op ITIL implementeren.  
Proces manager (a.i.) SAP beheer   Proces manager SAP CC. Operationeel leiding geven aan de afdeling. Bovendien analyseren van bestaande processen en deze vervolgens verbeteren.  
Projectleider SAP HR implementatie   Voorbereiden en opzetten van SAP HR project  
Lead consultant voor HCM bij Upgrade project naar ECC6   Voorbereiden en uitvoeren van de upgrade activiteiten voor het HCM deel van SAP, inclusief alle interfaces en de autorisaties  
Lead consultant/teamlead voor HR implementatie   Compleet implementatie cyclus met business case, blauwdruk, realisatie, implementatie, conversie en nazorg in Nederland en USA. Vervolgt met verdere uitbreidingsprojecten om de integratie met andere systemen ook te automatiseren.